Ratownicy RES

Ratownicy ze Stowarzyszenia RES będą czuwali nad bezpieczeństwem uczestników zlotu.