Media

Przyjmowanie zgłoszeń do akredytacji zostało zakończone.

Na miejscu przygotujemy odpowiednie identyfikatory oraz informacje na temat wydarzenia do wykorzystania w relacjach.

Organizatorzy rezerwują sobie prawo do odmowy udzielenia akredytacji.

Materiały prasowe po wydarzeniu

Komunikat prasowy + zdjęcia (link będzie dostępny po wydarzeniu)