Zasady uczestnictwa w zlocie

Przedstawiamy krótkie podsumowanie zasad uczestnictwa w tegorocznej edycji zlotu ForzaItalia.pl 2021.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami, ponieważ w stosunku do poprzednich edycji wprowadziliśmy istotne zmiany.

Charakter wydarzenia

Zlot ForzaItalia.pl 2021 będzie dostępny tylko dla uprzednio zarejestrowanych załóg oraz zapisanych odwiedzających. Liczba zgłoszeń będzie ograniczona. Charakter jest podyktowany względami organizacyjnymi wynikającymi ze stanu pandemii. 

Zgłoszenia

Rejestracja i opłata zlotowa jest obowiązkowa dla każdej załogi włoskiego pojazdu, która chce wjechać na teren zlotu. Liczba załóg wpuszczonych na teren zlotu będzie ograniczona. Nie będzie możliwości dopisania się na miejscu.

Wejście na teren wydarzenia w charakterze odwiedzającego jest możliwe i będzie odpłatne. Oddzielna rejestracja online będzie dostępna dla odwiedzających. Liczba odwiedzających wpuszczonych na teren wydarzenia będzie ograniczona.

Przedstawiciel każdej załogi lub osoba rejestrująca gości na terenie wydarzenia, będzie musiała wypełnić oświadczenie w związku ze stanem epidemii COVID19. 

Rajd turystyczny

Rajd wymaga wcześniejszej rejestracji na zlocie jako załoga i przypisania numeru startowego. Liczba miejsc na rajdzie jest ograniczona do 40.

Po wyczerpaniu miejsc na rajd, tworzona będzie lista rezerwowa jeśli załoga zgłosi chęć wzięcia udziału w rajdzie, wpisując taką informację w formularzu w polu UWAGI. W przypadku braku zapisanej załogi w trakcie odprawy na rajd, dopuszczona będzie załoga z listy rezerwowej.

Konkurs elegancji

Chęć udziału w konkursie elegancji powinna być zgłoszona na etapie zapisów na zlot. Ze względów logistycznych musimy wiedzieć z góry jaka liczba załóg jest chętna aby zaplanować czas oraz prezentację. Liczba załóg, które mogą wziąć udział w konkursie, jest limitowana do 50. Zgłoszenie do konkursu nie jest odpłatne.

Kluby / grupy / organizacja na terenie

Organizatorzy przyjmują prośby co do ustawienia pojazdów klubowych wspólnie. Będą wydzielone specjalne strefy tematyczne, w ramach których, będzie to możliwe. Prośby takie prosimy składać w polu uwaga w formularzu lub oddzielnie na email kontaktowy.

Koszty udziału w ForzaItalia.pl 2021

– opłata rejestracyjna – 150 zł / załoga (w ramach opłaty każda załoga otrzymuje pakiet zlotowy, w tym pamiątki, materiały od sponsorów, pamiątkowe wino, oraz vouchery do wykorzystania w gastronomii na terenie zlotu)

–  opłata dla gościa – 30 zł / os (w tym vouchery do wykorzystania w gastronomii)

– rajd turystyczny – 30 zł / załoga

– konkurs elegancji – 0 zł

– koszulka zlotowa – 40 zł

– sobotni bankiet (6h) – 150 zł / os

nocleg – koszt zależny od wybranej opcji

Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają odpowiednią stawkę podatku VAT.